Skip to main content

Khóa Amazon PPC hướng dẫn 1 – 1

Gồm các nội dung:
1. Phân tích sp thị trường, cách chọn sp cạnh tranh thấp, thị trường dễ ranking.
2. Phân tích tìm ý tưởng từ khóa, xử lý khối lượng từ khóa lớn đúng về sản phẩm.
3. Tạo file kế hoạch từ khóa với chỉ số cụ thể, tính toán lượng đi hàng, và chạy từ nào có lợi nhuận.
4. Lên camp mô hình chuẩn và tối ưu để dồn lực cho các từ khóa quan trọng để lauching với chi phí thấp nhất và hiệu quả cao nhất.

Thời lượng:
Học từ 4 – 5 buổi Mình đồng hành tối ưu cùng 1 tháng sau đó hỗ trợ trọn đời, có nhóm học riêng để update

Thời gian học
Học 1 – 1 qua google meet trong các khung giờ:
– Sáng 9h sáng – 10h30 hoặc 10h30 – 12h.
– Chiều 14h – 15h30 hoặc 15h30 – 17h
– Tối 20h – 21h30

Học phí: 10.000.000 vnđ

Thanh toán:
Số tài khoản: 19035031285010
Chủ tài khoản: Nguyễn Duy Nam
Ngân hàng: Techcombank Hà Nội
Nội dung chuyển khoản: Số điện thoại hoặc Email

Liên hệ:
SĐT: 037.543.7158
Facebook: https://www.facebook.com/duynam91/
Email: [email protected]

Nhận xét của học viên