Skip to main content

Dịch vụ Ranking và quản lý PPC Amazon

Dịch vụ Ranking sản phẩm và quản lý PPC Amazon

1. Nghiên cứu và phân tích từ khóa cần Ranking của sản phẩm.
2. Phân tích thị trường, gợi ý tối ưu content, giá lauching cho sản phẩm.
3. Báo cáo dự kiến tài chính chi phí PPC, doanh số dự kiến, số sản phẩm stock cần chuẩn bị tối thiểu.
4. Phân tích thị trường, nhận diện chi tiết sản phẩm kinh doanh khả thi trên nền tảng Amazon.

Ưu điểm:

Ranking nhanh chóng từ 2 – 3 tuần sản phẩm vào Top các từ khóa chính.
Giữ vị trí sản phẩm và tăng trưởng doanh số liên tục.
Tiết kiệm tối đa chi phí chạy Ads – PPC Amazon từ 40 đến 50%.

Nhược: Tốn chi phí dịch vụ ở dưới.

Chi phí:

Doanh số từ 0 tới $ 10.000 /1 tháng phí dịch vụ $400 / 1 tháng.
Doanh số từ $10.000 – $20.000 / $700 / 1 tháng.
Doanh số từ $20.000 trở lên phí dịch vụ $1.000
Áp dụng với tài khoản có 1 đến 2 sản phẩm.
Từ sản phẩm thứ 3 phí dịch vụ tăng 20% / 1 sản phẩm.

Thanh toán

Chuyển khoản:
Số tài khoản: 19035031285010
Chủ tài khoản: Nguyễn Duy Nam
Ngân hàng: Techcombank Hà Nội
Nội dung chuyển khoản: Số điện thoại hoặc Email

Paypal: [email protected]

Liên hệ

SĐT: +84.37.543.7158
Facebook: https://www.facebook.com/duynam91/
Email: [email protected]

Nhận xét của khách hàng đã áp dụng thực tế.