Skip to main content

Blog kiến thức Amazon PPC – FBA

gia trung binh cua cac san pham tren trang 1 amazon
Cạnh tranh của thị trường Amazon theo từ khóa

Mỗi sản phẩm trên Amazon đều có một bộ từ khóa mà người dùng tìm kiếm để mua sắm sản phẩm. Từ các bộ từ khóa này sẽ bộc lộ các chỉ số cạnh tranh của thị trường. Giúp chúng ta lên được kế hoạch đi hàng, phân tích được độ cạnh tranh, độ khó

tu khoa trending tren amazon seller
Search Volume của từ khóa trên Amazon?

Mỗi từ khóa bán hàng trên Amazon đều có một lượng search volume – khách hàng tìm kiếm hàng tháng nhất định. Đây là một trong những chỉ số quan trọng nhất để có thể bán được sản phẩm. Nếu bạn chọn sản phẩm quá mới chưa có Search volume – lượt tìm kiếm thấp

Từ khóa là gì?

Khách hàng mua sắm nói chung từ Mỹ phần lớn sử dụng Amazon, và hơn 50% trong số đó bắt đầu cuộc mua sắm bằng việc tìm kiếm từ khóa. Vì thế làm rõ khái niệm từ khóa sẽ giúp bạn có cái nhìn trực quan trong việc nghiên cứu sản phẩm bán hàng cũng