Skip to main content
Amazon Product Ranking
Thuật Toán Đưa Sản Phẩm Lên Trang Nhất Amazon
Đẩy Sản Phẩm Lên Trang 1 Amazon
Đẩy Sản Phẩm Của Bạn Lên Trang 1 Tìm Kiếm Amazon Trong 14 Ngày

Giúp Sản Phẩm Của Bạn Bùng Nổ Doanh Số Nhờ Đơn Hàng Tự Nhiên Và Tiết Kiệm Tối Đa Chi Phí PPC.

Tại Sao Bạn Không Thử Sử dụng Công Cụ PPC Amazon Của Chúng Tôi?

Với Chiến Lược 14-Day Rank, giai đoạn lauching sản phẩm mới của bạn có thể thành công với chỉ vài bước đơn giản.

Hãy Cho Chúng Tôi Biết Vấn Đề Với Sản Phẩm Của Bạn Trên Amazon!

Quy Trình Làm Việc
Đánh Giá Sản Phẩm

Và Tài Khoản Amazon

Chúng tôi cần quyền truy cập vào tài khoản Amazon để đánh giá trạng thái listing của sản phẩm và tài khoản.
Báo Cáo Trạng Thái

ASIN Sản Phẩm

Sử dụng công cụ của chúng tôi đánh giá trạng thái của Listing Asin và tạo lập báo cáo.
Tạo Chiến Dịch

Thử Nghiệm

Khởi tạo nhiều chiến dịch từ khóa đúng về sản phẩm để đánh giá sản phẩm Asin.
Tối ưu chiến dịch

Amazon PPC

Chúng tôi sử dụng dữ liệu từ chiến dịch đã được tạo lập phân tích và tối ưu nhằm đạt thứ hạng từ khóa cao hơn.
Đánh Giá Hiệu Quả

Chiến Dịch Amazon PPC

Báo cáo hiệu quả và mục tiêu sẽ được tạo lập và gửi cho bạn hàng tháng.
Khách Hàng Đã Sử Dụng Dịch Vụ
Khách Hàng Thật. Kết Quả Thật.
Đẩy Vị Trí Sản Phẩm Lên Cao Hơn Trên Trang Tìm Kiếm
Nghiên Cứu Từ Khóa
Tìm kiếm các từ khóa có nhiều người dùng tìm kiếm và có tỉ lệ chuyển đổi cao với sản phẩm của bạn.
Phân tích ý tưởng từ khóa từ các đối thủ của chính sản phẩm của bạn và dữ liệu từ Amazon.
Bạn có thể hỏi bất kì điều gì về PPC Amazon
Chúng tôi loại bỏ các chiến dịch hiệu quả kém và từ khóa chuyển đổi kém. Chúng tôi nghiên cứu và xử lý từ khóa, tập trung vào việc đẩy từ khóa lên trang 1 Amazon một cách nhanh nhất để tạo ra lượng đơn tự nhiên lớn nhất có thể.
Chúng tôi cần quyền quản lý Advertising và quyền xem các bản báo cáo về doanh số - Bussines Report của Amazon.
Sẽ có một báo cáo tổng thể chúng tôi sẽ cập nhật tình trạng sản phẩm - ASIN của bạn có sự thay đổi về thứ hạng từ khóa, lượt đơn tự nhiên và các chỉ số quảng cáo.
Không có thời gian cụ thể, nhưng thường sau 1 - 2 tuần khi các chiến dịch quảng cáo Amazon PPC có các số liệu về doanh thu, chi phí quảng cáo và số đơn và Asin - sản phẩm của bạn có sự thay đổi thứ hạng từ khóa thì chúng ta có thể hoàn thiện việc tối ưu chiến dịch.
Chúng tôi sẽ phân tích các từ khóa có tỉ lệ chuyển đổi cao, lên chiến dịch quảng cáo PPC Amazon Keyword, điều chỉnh các chiến lược giá thầu, loại trừ các Search Term không hiệu quả ..v.v... và các chiến lược của riêng chung tôi để tăng hiệu quả chiến dịch Amazon PPC của bạn.